Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

World Literature Studies

Zoznam článkov

Cover

Volume 14, 2022, No. 4

ISSN 1337-9275 (print)
ISSN 1337-9690 (online)

Rozšírené vyhľadávanie

Obsah:

EDITORIÁL/EDITORIAL

HOSŤOVSKÁ PREDNÁŠKA/GUEST LECTURE

ŠTÚDIE/ARTICLES

DISKUSIA/DISCUSSION

RECENZIE/BOOK REVIEWS