Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výberová bibliografia členov Katedry sociológie FF UK

In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 46, no. 2
Detaily:
Rok, strany: 2014, 239 - 240
Typ článku: informácia / information