Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave – popredné slovenské sociologické pracovisko

In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 46, no. 2
Ján Sopóci
Detaily:
Rok, strany: 2014, 127 - 129
Typ článku: úvod / introduction
Ako citovať:
ISO 690:
Sopóci, J. 2014. Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave – popredné slovenské sociologické pracovisko. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 46, no.2, pp. 127-129. 0049-1225.

APA:
Sopóci, J. (2014). Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave – popredné slovenské sociologické pracovisko. Sociológia - Slovak Sociological Review, 46(2), 127-129. 0049-1225.