Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Za Mariánom Hronským

In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 2
Miroslav Pekník
Detaily:
Rok, strany: 2012, 145 - 146
Kľúčové slová:
Marián Hronský; contemporary history of Slovakia; political science; Trianon; necrologue
Typ článku: GII
O článku:
The necrologue commemorating Slovak historian and political scientist Marián Hronský.
Ako citovať:
ISO 690:
Pekník, M. 2012. Za Mariánom Hronským. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.2, pp. 145-146. 1337-8163.

APA:
Pekník, M. (2012). Za Mariánom Hronským. Studia Politica Slovaca, 5(2), 145-146. 1337-8163.