Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dinuš, P. – Hohoš, L. (eds.): Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu (koncepcie, stratégie, utópie). Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 309 s., ISBN 978-80-224-1227-8

In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 2
Peter Garbarčík
Detaily:
Rok, strany: 2012, 127 - 129
O článku:
Reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Garbarčík, P. 2012. Dinuš, P. – Hohoš, L. (eds.): Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu (koncepcie, stratégie, utópie). Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 309 s., ISBN 978-80-224-1227-8. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.2, pp. 127-129. 1337-8163.

APA:
Garbarčík, P. (2012). Dinuš, P. – Hohoš, L. (eds.): Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu (koncepcie, stratégie, utópie). Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 309 s., ISBN 978-80-224-1227-8. Studia Politica Slovaca, 5(2), 127-129. 1337-8163.