Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Iris Marion Young:Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Zuzana Uhde (ed.): Filosofia, ediční řada filosofie a sociální vědy. Praha 2010, 258 s. ISBN 978-80-7007-341-4.

In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 2
Karolína Černá
Detaily:
Rok, strany: 2012, 126 - 127
O článku:
Reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Černá, K. 2012. Iris Marion Young:Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Zuzana Uhde (ed.): Filosofia, ediční řada filosofie a sociální vědy. Praha 2010, 258 s. ISBN 978-80-7007-341-4.. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.2, pp. 126-127. 1337-8163.

APA:
Černá, K. (2012). Iris Marion Young:Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Zuzana Uhde (ed.): Filosofia, ediční řada filosofie a sociální vědy. Praha 2010, 258 s. ISBN 978-80-7007-341-4.. Studia Politica Slovaca, 5(2), 126-127. 1337-8163.