Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Úvahy o charaktere a metodológii súčasnej politickej vedy

In: Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 2
Marián Sekerák
Detaily:
Rok, strany: 2012, 105 - 125
Kľúčové slová:
political science; methodology; quantitative research; qualitative research
O článku:
Article brings an overview of the methodological approaches in the contemprary poltiical science.
Ako citovať:
ISO 690:
Sekerák, M. 2012. Úvahy o charaktere a metodológii súčasnej politickej vedy. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.2, pp. 105-125. 1337-8163.

APA:
Sekerák, M. (2012). Úvahy o charaktere a metodológii súčasnej politickej vedy. Studia Politica Slovaca, 5(2), 105-125. 1337-8163.