Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Voces locutionesque Latinitatis Slovaciae e litterarum monumentis excerptae IV (Príspevok k mapovaniu slovnej zásoby latinskej literatúry slovenskej proveniencie)

In: Slavica Slovaca, vol. 48, no. 1
Svorad Zavarský
Detaily:
Rok, strany: 2013, 72 - 75
Kľúčové slová:
Slovak Latinity, Lexicon, Neo-Latin, Martin Sentiváni (1633-1705)
O článku:
This contribution is a sequel to the Latin lexical excerpts published by the author in the previous issues of Slavica Slovaca. The present material comes from Martinus Szent-Ivany, Solutiones non solutiones cujusdam pastoris Augustani Viginti quatuor dubiorum Catholicorum, Tyrnaviae 1703 [SnS].
Ako citovať:
ISO 690:
Zavarský, S. 2013. Voces locutionesque Latinitatis Slovaciae e litterarum monumentis excerptae IV (Príspevok k mapovaniu slovnej zásoby latinskej literatúry slovenskej proveniencie). In Slavica Slovaca, vol. 48, no.1, pp. 72-75. 0037-6787 .

APA:
Zavarský, S. (2013). Voces locutionesque Latinitatis Slovaciae e litterarum monumentis excerptae IV (Príspevok k mapovaniu slovnej zásoby latinskej literatúry slovenskej proveniencie). Slavica Slovaca, 48(1), 72-75. 0037-6787 .