Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Osobnosti slovenskej politiky – Ivan Dérer. Informácia o konaní vedeckej konferencie v rámci Dní Milana Hodžu

In: Studia Politica Slovaca, vol. 3, no. 2
Eleonóra Petrovičová
Detaily:
Rok, strany: 2010, 172 - 174
Kľúčové slová:
Ivan Dérer; scientific conference; social democracy; Czechoslovakism; political system of Czechoslovakia 1918-1938
Typ článku: GII / GII
O článku:
Article brings the information about the international scientific conference "Prominent figures in Slovak politics – Ivan Dérer". Conference has been organized in the framework of Milan Hodža Days in Martin (2010).
Ako citovať:
ISO 690:
Petrovičová, E. 2010. Osobnosti slovenskej politiky – Ivan Dérer. Informácia o konaní vedeckej konferencie v rámci Dní Milana Hodžu. In Studia Politica Slovaca, vol. 3, no.2, pp. 172-174. 1337-8163.

APA:
Petrovičová, E. (2010). Osobnosti slovenskej politiky – Ivan Dérer. Informácia o konaní vedeckej konferencie v rámci Dní Milana Hodžu. Studia Politica Slovaca, 3(2), 172-174. 1337-8163.