Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ústav politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy

In: Studia Politica Slovaca, vol. 3, no. 2
Rudolf Kucharčík
Detaily:
Rok, strany: 2010, 169 - 171
Kľúčové slová:
Pan-European College; political science; education; information
O článku:
Article brings a brief information about the research and educational programm of The Institute of Political Science at the Massmedia Faculty of the Pan-European College
Ako citovať:
ISO 690:
Kucharčík, R. 2010. Ústav politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy. In Studia Politica Slovaca, vol. 3, no.2, pp. 169-171. 1337-8163.

APA:
Kucharčík, R. (2010). Ústav politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy. Studia Politica Slovaca, 3(2), 169-171. 1337-8163.