Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Nevyhnutnosť systémovej zmeny

In: Studia Politica Slovaca, vol. 3, no. 2
Peter Dinuš
Detaily:
Rok, strany: 2010, 159 - 168
Kľúčové slová:
István Mészáros; marxism; socialism; capitalism; system change; Karl Marx; labour movement
Typ článku: GII
O článku:
The review article is analyzing the book of István Mészáros "Socialism or Barbarism (Monthly Review Press, New York 2001)."
Ako citovať:
ISO 690:
Dinuš, P. 2010. Nevyhnutnosť systémovej zmeny. In Studia Politica Slovaca, vol. 3, no.2, pp. 159-168. 1337-8163.

APA:
Dinuš, P. (2010). Nevyhnutnosť systémovej zmeny. Studia Politica Slovaca, 3(2), 159-168. 1337-8163.