Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

ŽIŽEK Slavoj: Mluvil tu někdo o totalitarismu?

In: Studia Politica Slovaca, vol. 1, no. 2
Peter Dinuš
Detaily:
Rok, strany: 2008, 109 - 111
Kľúčové slová:
Reviews and annotations
Typ článku: EDI
O článku:
Reviews and annotations
Ako citovať:
ISO 690:
Dinuš, P. 2008. ŽIŽEK Slavoj: Mluvil tu někdo o totalitarismu?. In Studia Politica Slovaca, vol. 1, no.2, pp. 109-111. 1337-8163.

APA:
Dinuš, P. (2008). ŽIŽEK Slavoj: Mluvil tu někdo o totalitarismu?. Studia Politica Slovaca, 1(2), 109-111. 1337-8163.