Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kniha reflexie a podnetov (HORÁK, Karol. Metamorfózy alternatívneho divadla)

In: Slovenské divadlo, vol. 59, no. 2
Andrej Maťašík
Detaily:
Rok, strany: 2011, 188 - 191
Typ článku: kritika
Ako citovať:
ISO 690:
Maťašík, A. 2011. Kniha reflexie a podnetov (HORÁK, Karol. Metamorfózy alternatívneho divadla). In Slovenské divadlo, vol. 59, no.2, pp. 188-191. 0037-699X.

APA:
Maťašík, A. (2011). Kniha reflexie a podnetov (HORÁK, Karol. Metamorfózy alternatívneho divadla). Slovenské divadlo, 59(2), 188-191. 0037-699X.