Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dva svety dokumentárneho divadla

In: Slovenské divadlo, vol. 59, no. 2
Dagmar Podmaková
Detaily:
Rok, strany: 2011, 130 - 144
Typ článku: štúdia
Ako citovať:
ISO 690:
Podmaková, D. 2011. Dva svety dokumentárneho divadla. In Slovenské divadlo, vol. 59, no.2, pp. 130-144. 0037-699X.

APA:
Podmaková, D. (2011). Dva svety dokumentárneho divadla. Slovenské divadlo, 59(2), 130-144. 0037-699X.