Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Daniel Bell (1919 – 2011)

In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 43, no. 2
Peter Ondrejkovič
Detaily:
Rok, strany: 2011, 205 - 206
Typ článku: medailón / A Profile
Ako citovať:
ISO 690:
Ondrejkovič, P. 2011. Daniel Bell (1919 – 2011). In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 43, no.2, pp. 205-206. 0049-1225.

APA:
Ondrejkovič, P. (2011). Daniel Bell (1919 – 2011). Sociológia - Slovak Sociological Review, 43(2), 205-206. 0049-1225.