Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Priestorové aspekty formovania siete zastupiteľských úradov v kontexte zahraničnej politiky Slovenskej republiky

In: Geografický časopis, vol. 62, no. 3
Róbert Grác - Vladimír Slavík
Detaily:
Rok, strany: 2010, 237 - 258
Kľúčové slová:
foreign policy, diplomacy, representative authority, embassy, consulate, spatial localization
O článku:
The main aim of this paper is to present the results of an analysis of the spatial localization of the Slovak diplomatic missions and embassies abroad and the foreign embassies accredited to the Slovak Republic with stress on the structure and geographical location of the various types of representative offices in the context of recent Slovak foreign policy.
Ako citovať:
ISO 690:
Grác, R., Slavík, V. 2010. Priestorové aspekty formovania siete zastupiteľských úradov v kontexte zahraničnej politiky Slovenskej republiky. In Geografický časopis, vol. 62, no.3, pp. 237-258. 0016-7193.

APA:
Grác, R., Slavík, V. (2010). Priestorové aspekty formovania siete zastupiteľských úradov v kontexte zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Geografický časopis, 62(3), 237-258. 0016-7193.