Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Regionálna typológia územia Bratislavy na základe dostupnosti supermarketov a hypermarketov

In: Geografický časopis, vol. 59, no. 4
František Križan
Detaily:
Rok, strany: 2007, 373 - 386
Kľúčové slová:
regional types, accessibility, Bratislava, supermarket, hypermarket
O článku:
The aim of the paper is a regional typology of Bratislava on the basis of an accessibility measure of supermarkets and hypermarkets. The objects of research were 131 urban districts as initial nodes and 59 facilities as final nodes. Accessibility was measured by eight different measures. The creation of regional types utilized hierarchical agglomeration methods. The results show a differentiation of Bratislava into regional types and identification of comparative accessibility for urban districts in the city.
Ako citovať:
ISO 690:
Križan, F. 2007. Regionálna typológia územia Bratislavy na základe dostupnosti supermarketov a hypermarketov. In Geografický časopis, vol. 59, no.4, pp. 373-386. 0016-7193.

APA:
Križan, F. (2007). Regionálna typológia územia Bratislavy na základe dostupnosti supermarketov a hypermarketov. Geografický časopis, 59(4), 373-386. 0016-7193.