Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Philosophy Day 2023

In: Filozofia, vol. 79, no. 5
Peter Gurský Číslo ORCID - Michaela Petrufová Joppová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 561 - 565
Jazyk: slo
Typ článku: Z vedeckého života / Scientific Events
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Gurský, P., Petrufová Joppová, M. 2024. Philosophy Day 2023. In Filozofia, vol. 79, no.5, pp. 561-565. 0046-385X.

APA:
Gurský, P., Petrufová Joppová, M. (2024). Philosophy Day 2023. Filozofia, 79(5), 561-565. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 15. 5. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License