Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

František Mihina (ed.): Osobnosti slovenskej filozofie 20. storočia

In: Filozofia, vol. 79, no. 5
Andrea Miškocová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 557 - 560
Jazyk: slo
Typ článku: Knižné recenzie / Book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Miškocová, A. 2024. František Mihina (ed.): Osobnosti slovenskej filozofie 20. storočia. In Filozofia, vol. 79, no.5, pp. 557-560. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.5.8

APA:
Miškocová, A. (2024). František Mihina (ed.): Osobnosti slovenskej filozofie 20. storočia. Filozofia, 79(5), 557-560. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.5.8
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 15. 5. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License