Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Jana Benická: Staroveká čínska filozofia a myslenie

In: Filozofia, vol. 79, no. 5
Daniela C. Zhang
Detaily:
Rok, strany: 2024, 553 - 556
Jazyk: slo
Typ článku: Knižné recenzie / Book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Zhang, D. 2024. Jana Benická: Staroveká čínska filozofia a myslenie. In Filozofia, vol. 79, no.5, pp. 553-556. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.5.7

APA:
Zhang, D. (2024). Jana Benická: Staroveká čínska filozofia a myslenie. Filozofia, 79(5), 553-556. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.5.7
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 15. 5. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License