Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

A Word about Daniel Dennett (1942 – 2024)

In: Filozofia, vol. 79, no. 5
Jon Stewart
Detaily:
Rok, strany: 2024, 469 - 470
Jazyk: eng
Typ článku: Editoriál
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Stewart, J. 2024. A Word about Daniel Dennett (1942 – 2024). In Filozofia, vol. 79, no.5, pp. 469-470. 0046-385X.

APA:
Stewart, J. (2024). A Word about Daniel Dennett (1942 – 2024). Filozofia, 79(5), 469-470. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 15. 5. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License