Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konská sila. – Pri posteľ? – Pravopis názvu pečiva. – Obkiatňa. – Predložka k pri vyjadrení časovej hranice. – Skloňovanie mena Táles. – Zdrobnenina od slova kakao. – Skloňovanie slova kakao. – O kakae? – Názvy ulíc. – Kanoniska a kanonistka. – Trendi ale

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 2
Detaily:
Rok, strany: 2024, 122 - 126
Jazyk: slo
Typ článku: Z webovej poradne
O vydaní:
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0