Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbočovať či odbáčať

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 2
Silvia Duchková
Detaily:
Rok, strany: 2024, 120 - 121
Jazyk: slo
Typ článku: Spytovali ste sa
Ako citovať:
ISO 690:
Duchková, S. 2024. Odbočovať či odbáčať. In Kultúra slova, vol. 58, no.2, pp. 120-121. ISSN 0023-5202.

APA:
Duchková, S. (2024). Odbočovať či odbáčať. Kultúra slova, 58(2), 120-121. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0