Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vladimír Benko, programátor a jazykovedec, oslavuje ďalšie jubileum

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 2
Natália Kolenčíková
Detaily:
Rok, strany: 2024, 115 - 119
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a posudky
Ako citovať:
ISO 690:
Kolenčíková, N. 2024. Vladimír Benko, programátor a jazykovedec, oslavuje ďalšie jubileum. In Kultúra slova, vol. 58, no.2, pp. 115-119. ISSN 0023-5202.

APA:
Kolenčíková, N. (2024). Vladimír Benko, programátor a jazykovedec, oslavuje ďalšie jubileum. Kultúra slova, 58(2), 115-119. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0