Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Cenná kniha o výnimočnej vedeckej osobnosti [Kačala, Ján: Ľudovít Novák v zápasoch o slovenčinu. Bratislava: LÚČ. Ústav dejín kresťanstva 2023. 56 s.]

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 2
František Ruščák
Detaily:
Rok, strany: 2024, 109 - 114
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a posudky
Ako citovať:
ISO 690:
Ruščák, F. 2024. Cenná kniha o výnimočnej vedeckej osobnosti [Kačala, Ján: Ľudovít Novák v zápasoch o slovenčinu. Bratislava: LÚČ. Ústav dejín kresťanstva 2023. 56 s.]. In Kultúra slova, vol. 58, no.2, pp. 109-114. ISSN 0023-5202.

APA:
Ruščák, F. (2024). Cenná kniha o výnimočnej vedeckej osobnosti [Kačala, Ján: Ľudovít Novák v zápasoch o slovenčinu. Bratislava: LÚČ. Ústav dejín kresťanstva 2023. 56 s.]. Kultúra slova, 58(2), 109-114. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0