Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ňeropťe s toho klebeti, čo som vám povedala

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 2
Stella Ondrejčiková
Detaily:
Rok, strany: 2024, 96 - 104
Jazyk: slo
Typ článku: Zo studnice rodnej reči
Ako citovať:
ISO 690:
Ondrejčiková, S. 2024. Ňeropťe s toho klebeti, čo som vám povedala. In Kultúra slova, vol. 58, no.2, pp. 96-104. ISSN 0023-5202.

APA:
Ondrejčiková, S. (2024). Ňeropťe s toho klebeti, čo som vám povedala. Kultúra slova, 58(2), 96-104. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0