Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 5. Druhy začínajúce sa písmenami O – R

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 2
Michal Hrabovský - Ján Kliment - Iveta Vančová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 81 - 95
Jazyk: slo
Typ článku: Terminologické súpisy
Ako citovať:
ISO 690:
Hrabovský, M., Kliment, J., Vančová, I. 2024. Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 5. Druhy začínajúce sa písmenami O – R. In Kultúra slova, vol. 58, no.2, pp. 81-95. ISSN 0023-5202.

APA:
Hrabovský, M., Kliment, J., Vančová, I. (2024). Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 5. Druhy začínajúce sa písmenami O – R. Kultúra slova, 58(2), 81-95. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0