Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Upcoming International Conference: Heidegger, Daoism, and Intercultural Thinking Today

In: Filozofia, vol. 79, no. 4
Institute Of Philosophy, Slovak Academy Of Sciences
Detaily:
Rok, strany: 2024, 466 - 467
Jazyk: eng
Typ článku: Z vedeckého života / Scientific Events
Typ dokumentu: časopis / journal
O článku:
Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, v.v.i. Bratislava, Slovak Republic, May 21-22, 2024
Ako citovať:
ISO 690:
Institute Of Philosophy, Slovak Academy Of Sciences, . 2024. Upcoming International Conference: Heidegger, Daoism, and Intercultural Thinking Today. In Filozofia, vol. 79, no.4, pp. 466-467. 0046-385X.

APA:
Institute Of Philosophy, Slovak Academy Of Sciences, . (2024). Upcoming International Conference: Heidegger, Daoism, and Intercultural Thinking Today. Filozofia, 79(4), 466-467. 0046-385X.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 16. 4. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License