Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zdeněk Kratochvíl: Alternativy (dějin) filosofie

In: Filozofia, vol. 79, no. 4
Ivana Ryška Vajdová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 461 - 464
Jazyk: slo
Typ článku: Knižné recenzie / Book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Ryška Vajdová, I. 2024. Zdeněk Kratochvíl: Alternativy (dějin) filosofie. In Filozofia, vol. 79, no.4, pp. 461-464. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.4.9

APA:
Ryška Vajdová, I. (2024). Zdeněk Kratochvíl: Alternativy (dějin) filosofie. Filozofia, 79(4), 461-464. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.4.9
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 16. 4. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License