Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Christoph Demmerling – Dirk Schröder (eds.): Concepts in Thought, Action, and Emotion: New Essays

In: Filozofia, vol. 79, no. 4
Iveta Kloptová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 457 - 460
Jazyk: slo
Typ článku: Knižné recenzie / Book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Kloptová, I. 2024. Christoph Demmerling – Dirk Schröder (eds.): Concepts in Thought, Action, and Emotion: New Essays. In Filozofia, vol. 79, no.4, pp. 457-460. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.4.8

APA:
Kloptová, I. (2024). Christoph Demmerling – Dirk Schröder (eds.): Concepts in Thought, Action, and Emotion: New Essays. Filozofia, 79(4), 457-460. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.4.8
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v. i.
Publikované: 16. 4. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License