Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Editorial

In: Slovenské divadlo, vol. 72, no. 1
Michaela Mojžišová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 3 - 4
Jazyk: slo
Typ článku: editorial
Ako citovať:
ISO 690:
Mojžišová, M. 2024. Editorial. In Slovenské divadlo, vol. 72, no.1, pp. 3-4. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0001

APA:
Mojžišová, M. (2024). Editorial. Slovenské divadlo, 72(1), 3-4. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0001
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 2. 4. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.