Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Priehrštie rôznych prístupov k dramatickému textu a inscenácii (Anne Ubersfeld: Čítať divadlo)

In: Slovenské divadlo, vol. 72, no. 1
Dagmar Inštitorisová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 108 - 111
Jazyk: slo
Typ článku: kritika
Ako citovať:
ISO 690:
Inštitorisová, D. 2024. Priehrštie rôznych prístupov k dramatickému textu a inscenácii (Anne Ubersfeld: Čítať divadlo). In Slovenské divadlo, vol. 72, no.1, pp. 108-111. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0008

APA:
Inštitorisová, D. (2024). Priehrštie rôznych prístupov k dramatickému textu a inscenácii (Anne Ubersfeld: Čítať divadlo). Slovenské divadlo, 72(1), 108-111. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0008
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 2. 4. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.