Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Herectvo Štefana Kvietika na pozadí repertoáru Slovenského národného divadla šesťdesiatych rokov

In: Slovenské divadlo, vol. 72, no. 1
Karol Mišovic
Detaily:
Rok, strany: 2024, 85 - 107
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Štefan Kvietik, Slovenské národné divadlo, činohra, herectvo, šesťdesiate roky 20. storočia
Typ článku: štúdia
O článku:
Šesťdesiate roky 20. storočia bývajú v teatrológii označované za jedno z najplodnejších období slovenského divadelníctva. Po uniformnom desaťročí, v ktorého väčšej časti museli dramatickí umelci tvoriť pod prizmou socialistického realizmu, nastala éra kvalitatívneho vzostupu. Štúdia prináša pohľad na dramaturgiu činohry Slovenského národného divadla cez kariéru začínajúceho herca Štefana Kvietika (1934). Napriek tomu, že umelec patrí medzi kľúčové herecké osobnosti našich dejín, dodnes nebola jeho divadelnej kariére venovaná žiadna teatrologická pozornosť. Príspevok sa snaží zachytiť zmenu divadelnej optiky práve cez vybrané Kvietikove kreácie a súčasne poukázať na vplyv dramaturgickej uvoľnenosti šesťdesiatych rokov na genézu slovenského herectva.
Ako citovať:
ISO 690:
Mišovic, K. 2024. Herectvo Štefana Kvietika na pozadí repertoáru Slovenského národného divadla šesťdesiatych rokov. In Slovenské divadlo, vol. 72, no.1, pp. 85-107. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0007

APA:
Mišovic, K. (2024). Herectvo Štefana Kvietika na pozadí repertoáru Slovenského národného divadla šesťdesiatych rokov. Slovenské divadlo, 72(1), 85-107. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0007
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 2. 4. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.