Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Emil František Burian: Procitnutí jara v D 36

In: Slovenské divadlo, vol. 72, no. 1
Zuzana Augustová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 58 - 73
Jazyk: cze
Kľúčové slová:
Divadlo D, E. F. Burian, Frank Wedekind, Procitnutí jara, jevištní poezie, epické divadlo, dokumentární materiál, Theatergraph
Typ článku: štúdia
O článku:
Studie pojednává o inscenaci hry Franka Wedekinda Procitnutí jara v režii Emila Františka Buriana v Divadle D 36. Burian v ní kombinoval princip lyrické subjektivizace s postupy epického divadla a poprvé použil tzv. Theatergraph. Wedekindova hra kritizuje tlak společnosti, pruderii a sexuální tabu na příkladu školy a rodiny. Díky lyrické atmosféře Burian v inscenaci podpořil pozitivní charakteristiku mládí. Potenciálně naturalistické výjevy proměnil v obrazové metafory projekcí naddimenzovaných symbolů. Současně epickými inscenačními prvky, např. promítáním statistik týkajících se potratového zákona, posílil kritiku společnosti. Recenzenti si všímali ambivalentnosti inscenace: byli okouzleni scénickou poezií, ale zčásti režii vytýkali přílišnou tendenčnost a schematičnost.
Ako citovať:
ISO 690:
Augustová, Z. 2024. Emil František Burian: Procitnutí jara v D 36. In Slovenské divadlo, vol. 72, no.1, pp. 58-73. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0005

APA:
Augustová, Z. (2024). Emil František Burian: Procitnutí jara v D 36. Slovenské divadlo, 72(1), 58-73. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0005
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 2. 4. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.