Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

„Lámu kruh.“ K ukotvování hodnotové orientace Otokara Fischera skrze jeho dramatickou tvorbu

In: Slovenské divadlo, vol. 72, no. 1
Tomáš Kubart
Detaily:
Rok, strany: 2024, 37 - 57
Jazyk: cze
Kľúčové slová:
Otokar Fischer, české drama, Říjnová revoluce, Orloj světa, Otroci, Klaus Theweleit, René Girard, antisemitismus
Typ článku: štúdia
O článku:
Otokar Fischer (1883 – 1938), jedna z formativních postav československé meziválečné dramatiky a dramaturgie, se ve své lyrické i dramatické tvorbě místy dotkl mimo jiné také sociální a třídní otázky. Čerpal témata z probíhajících společenských změn, hned ve dvou ze svých sedmi dramat tematizoval geopolitický řez ruské „říjnové“ revoluce. Roku 1921 se tématu poprvé dotknul v polemickém vícehlasém dramatu Orloj světa, jež o tři roky později doplnil názorově vyhraněnější historickou alegorií Otroci. Obě dramata se od sebe odlišují nejen formálně a tematicky, ale zejména právě v otázce hodnocení bolševické revoluce. Právě na nich tak lze doložit postupnou změnu Fischerovy hodnotové orientace ve vztahu k dobovým levicovým politickým a myšlenkovým směrům. Sám plně bilingvní autor židovského původu, kladl sobě i divákům a čtenářům svých děl otázky, kam jako bludný ahasver v nově vznikajícím společenském řádu patří a jestli může jakožto příslušník minority dobové sociokulturní narativy nejenom pasivně přejímat, ale také sám vyprávět. Analýzou dramat Orloj světa a Otroci pomocí konceptů německého literárního vědce Klause Theweleita, francouzského religionisty René Girarda a zaměřením na každodenní realitu v duchu školy Annales se autor studie pokouší zodpovědět otázku, proč se během tří let mezi napsáním obou dramat zásadně mění Fischerova narativní strategie a jejich obsahové vyznění stran bolševismu a jeho vztahu k židovství.
Ako citovať:
ISO 690:
Kubart, T. 2024. „Lámu kruh.“ K ukotvování hodnotové orientace Otokara Fischera skrze jeho dramatickou tvorbu. In Slovenské divadlo, vol. 72, no.1, pp. 37-57. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0004

APA:
Kubart, T. (2024). „Lámu kruh.“ K ukotvování hodnotové orientace Otokara Fischera skrze jeho dramatickou tvorbu. Slovenské divadlo, 72(1), 37-57. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0004
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 2. 4. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.