Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Diela nemeckých dramatikov očami uhorských cenzorov na prelome 18. a 19. storočia

In: Slovenské divadlo, vol. 72, no. 1
Ivona Kollárová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 5 - 20
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
dejiny divadla, cenzúra, Uhorsko, nemecká literatúra, nemecká dráma
Typ článku: štúdia
O článku:
Osvietenskí reformátori vnímali divadlo ako priestor upravovania vkusu, politických, náboženských a morálnych nastavení recipientov. Keď si uvedomili, že divadlo má alebo môže mať iný, širší, hlbší a teda významnejší kultúrny vplyv v porovnaní s tlačenou knihou, dostali sa divadelné súbory pod tlak cenzúry a jej detailne premyslených pravidiel o tom, čo sa smie a čo sa naopak nesmie na javisku povedať, predviesť a ukázať. Štúdia na základe pramenného výskumu cenzorských posudkov a súvisiacich prameňov poukazuje na recepciu pôvodnej a prekladovej nemeckej dramatickej tvorby v Uhorsku. Argumentácia cenzorov odhaľuje problematické zóny, témy a výrazy v intenciách cenzúrnej triády politika – náboženstvo – morálka. Aj napriek dozoru a disciplinizácii však bolo divadlo nielen priestorom osvietenskej výchovy dospelého diváka, ale zostalo aj miestom umeleckej reflexie spoločenských problémov a spoločenskej kritiky.
Ako citovať:
ISO 690:
Kollárová, I. 2024. Diela nemeckých dramatikov očami uhorských cenzorov na prelome 18. a 19. storočia. In Slovenské divadlo, vol. 72, no.1, pp. 5-20. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0002

APA:
Kollárová, I. (2024). Diela nemeckých dramatikov očami uhorských cenzorov na prelome 18. a 19. storočia. Slovenské divadlo, 72(1), 5-20. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0002
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 2. 4. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.