Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Cheryl A. Wilson – Maria H. Frawley: The Routledge companion to Jane Austen

In: Slovenská literatúra, vol. 71, no. 2
Natália Kližanová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 200 - 204
Jazyk: slo
Typ článku: V. Recenzie / V. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Kližanová, N. 2024. Cheryl A. Wilson – Maria H. Frawley: The Routledge companion to Jane Austen. In Slovenská literatúra, vol. 71, no.2, pp. 200-204. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.12

APA:
Kližanová, N. (2024). Cheryl A. Wilson – Maria H. Frawley: The Routledge companion to Jane Austen. Slovenská literatúra, 71(2), 200-204. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.12
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 27. 3. 2024