Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Holly Lewis: The Politics of Everybody: Feminism, Queer Theory, and Marxism at the Intersection

In: Slovenská literatúra, vol. 71, no. 2
Tomáš Eštok Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 190 - 192
Jazyk: slo
Typ článku: V. Recenzie / V. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Eštok, T. 2024. Holly Lewis: The Politics of Everybody: Feminism, Queer Theory, and Marxism at the Intersection. In Slovenská literatúra, vol. 71, no.2, pp. 190-192. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.9

APA:
Eštok, T. (2024). Holly Lewis: The Politics of Everybody: Feminism, Queer Theory, and Marxism at the Intersection. Slovenská literatúra, 71(2), 190-192. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.9
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 27. 3. 2024