Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Barbora Spalová, Ivana Lukeš Rybanská a kol.: Vize zdaru, vize zmaru. Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no. 1
Michal Uhrin Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 144 - 149
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Uhrin, M. 2024. Barbora Spalová, Ivana Lukeš Rybanská a kol.: Vize zdaru, vize zmaru. Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no.1, pp. 144-149. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.13

APA:
Uhrin, M. (2024). Barbora Spalová, Ivana Lukeš Rybanská a kol.: Vize zdaru, vize zmaru. Proměny církví v Česku a na Slovensku v kontextu restitucí. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 72(1), 144-149. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.13
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2024
Verejná licencia:
CC BY