Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Peter Salner: Prach alebo popol

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no. 1
Katarína Csikosová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 141 - 143
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Csikosová, K. 2024. Peter Salner: Prach alebo popol. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no.1, pp. 141-143. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.12

APA:
Csikosová, K. (2024). Peter Salner: Prach alebo popol. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 72(1), 141-143. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.12
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2024
Verejná licencia:
CC BY