Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Peter Salner: Sedem (židovských) problémov. Sociálna kultúra židovskej komunity z pohľadu etnológie

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no. 1
Ivica Štelmachovič Bumová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 137 - 140
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Štelmachovič Bumová, I. 2024. Peter Salner: Sedem (židovských) problémov. Sociálna kultúra židovskej komunity z pohľadu etnológie. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no.1, pp. 137-140. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.11

APA:
Štelmachovič Bumová, I. (2024). Peter Salner: Sedem (židovských) problémov. Sociálna kultúra židovskej komunity z pohľadu etnológie. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 72(1), 137-140. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.11
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2024
Verejná licencia:
CC BY