Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Claude Lévi-Strauss: Pozerať, počúvať, čítať

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no. 1
Gabriela Kiliánová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 133 - 137
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kiliánová, G. 2024. Claude Lévi-Strauss: Pozerať, počúvať, čítať. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no.1, pp. 133-137. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.10

APA:
Kiliánová, G. (2024). Claude Lévi-Strauss: Pozerať, počúvať, čítať. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 72(1), 133-137. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.10
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2024
Verejná licencia:
CC BY