Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Margita Jágerová, Zuzana Beňušková, Bernard Garaj: Súčasné podoby fašiangov vo vidieckom prostredí na Slovensku

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no. 1
Daniel Luther Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 131 - 133
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Luther, D. 2024. Margita Jágerová, Zuzana Beňušková, Bernard Garaj: Súčasné podoby fašiangov vo vidieckom prostredí na Slovensku. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no.1, pp. 131-133. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.09

APA:
Luther, D. (2024). Margita Jágerová, Zuzana Beňušková, Bernard Garaj: Súčasné podoby fašiangov vo vidieckom prostredí na Slovensku. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 72(1), 131-133. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.09
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2024
Verejná licencia:
CC BY