Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Marija Dumnić Vilotijević (Ed.): Narodna muzika Vranja

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no. 1
Danka Lajić Mihajlović Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 126 - 131
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Lajić Mihajlović, D. 2024. Marija Dumnić Vilotijević (Ed.): Narodna muzika Vranja. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no.1, pp. 126-131. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.08

APA:
Lajić Mihajlović, D. (2024). Marija Dumnić Vilotijević (Ed.): Narodna muzika Vranja. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 72(1), 126-131. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.08
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2024
Verejná licencia:
CC BY