Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Lidija Bajuk: Međimurska popevka

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no. 1
Željko Predojević Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 123 - 126
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Predojević, Ž. 2024. Lidija Bajuk: Međimurska popevka. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no.1, pp. 123-126. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.07

APA:
Predojević, Ž. (2024). Lidija Bajuk: Međimurska popevka. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 72(1), 123-126. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.07
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2024
Verejná licencia:
CC BY