Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Editoriál: Revitalizácia a fungovanie kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no. 1
Zuzana Beňušková Číslo ORCID - Sanja Zlatanović Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 3 - 13
Jazyk: slo
Typ článku: Editoriál
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Beňušková, Z., Zlatanović, S. 2024. Editoriál: Revitalizácia a fungovanie kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 72, no.1, pp. 3-13. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.01

APA:
Beňušková, Z., Zlatanović, S. (2024). Editoriál: Revitalizácia a fungovanie kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 72(1), 3-13. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2024.1.01
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2024
Verejná licencia:
CC BY