Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

České priezviská v slovenčine. – Skloňovanie názvu Gbely. – Slovo kuchta. – Výslovnosť cudzích názvov. – Priezviská Kňazeje, Valenteje. – Skloňovanie názvu Kulla

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 1
Detaily:
Rok, strany: 2024, 62 - 63
Jazyk: slo
Typ článku: Z webovej poradne
O vydaní:
Publikované: 29. 2. 2024
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0