Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Používanie slova ponehodový

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 1
Daša Cimermanová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 60 - 61
Jazyk: slo
Typ článku: Spytovali ste sa
Ako citovať:
ISO 690:
Cimermanová, D. 2024. Používanie slova ponehodový. In Kultúra slova, vol. 58, no.1, pp. 60-61. ISSN 0023-5202.

APA:
Cimermanová, D. (2024). Používanie slova ponehodový. Kultúra slova, 58(1), 60-61. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 29. 2. 2024
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0