Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Korpus textov rusínskej wikipédie

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 1
Radovan Garabík
Detaily:
Rok, strany: 2024, 55 - 59
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a posudky
Ako citovať:
ISO 690:
Garabík, R. 2024. Korpus textov rusínskej wikipédie. In Kultúra slova, vol. 58, no.1, pp. 55-59. ISSN 0023-5202.

APA:
Garabík, R. (2024). Korpus textov rusínskej wikipédie. Kultúra slova, 58(1), 55-59. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 29. 2. 2024
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0