Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Anton Emanuel Timko očami svojich prapredkov

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 1
Pavol Žigo
Detaily:
Rok, strany: 2024, 50 - 54
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a posudky
Ako citovať:
ISO 690:
Žigo, P. 2024. Anton Emanuel Timko očami svojich prapredkov. In Kultúra slova, vol. 58, no.1, pp. 50-54. ISSN 0023-5202.

APA:
Žigo, P. (2024). Anton Emanuel Timko očami svojich prapredkov. Kultúra slova, 58(1), 50-54. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Publikované: 29. 2. 2024
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0